Bine ati venit!!!

Urmarindu-ne puteti afla mai multe despre scolile de pe raza comunei Berezeni.

marți, 30 martie 2010

PLAN MANAGERIAL

Ridicarea calitatii procesului instructiv-educativ si a
starii disciplinare a elevilor
In urma concluziilor reiesite din diagnoza invatamantului vasluian, Consiliul de administratie de la S.A.M. Berezeni, impreuna cu echipele manageriale din scoala, cu colectivul de cadre didactice, isi propun, pe semestrul al II-lea al anului scolar 2009-2010, realizarea urmatoarelor obiective:
-Implementarea in teritoriu a prevederilor Legii invatamantului, a masurilor de reforma concepute de MECTS, a ordinilor si instructiunilor realizate de I.S.J. Vaslui;
-Aplicarea corecta in unitate a legislatiei referitoare la sistemul educational;
-Cunoasterea si aprofundarea Curriculumului National, aplicarea unitara a planurilor de invatamant si a programelor scolare, ridicarea calitatii procesului instructiv-educativ si a starii disciplinare a elevilor;
-Optimizarea actiunilor educative scolare si extrascolare;
-Stimularea activitatilor de performanta:olimpiade scolare, concursuri scolare, etc.;
-Integrarea scolii in comunitate, responsabilizarea autoritatilor locale si a parintilor, fata de procesul instructiv-educativ ;
-Derularea programelor de reabilitare a scolilor si gradinitelor prin lucrari de consolidare si reconstructie cu finantare centralizata (Gradinita Musata, Scoala Musata)
-Dezvoltarea bazei materiale si achizitionarea de echipamente si material didactic prin programe MEC cu finantare de la Consiliile locale si parteneriate;
-Colaborarea scolii cu primaria, biserica, politia, pompierii, jandarmii, institutii, asociatii, fundatii etc.;
-Organizarea evaluarii nationale la clasa a VIII-a ;
-Asigurarea calitativa a resurselor umane si dezvoltarea profesionala a acestora;
-Fundamentarea cifrei de scolarizare in vederea ridicarii numarului de clase si incadrarea in efectivele de elevi prevazut de lege, eliminarea claselor cu predare simultana, pregatirea finantarii pe elev.

DIRECTIILE DE ACTIUNE PENTRU REALIZAREA
ACESTOR OBIECTIVE VOR FI URMATOARELE:

1
Asigurarea baze didactice-materiale
Se vor asigura conditii optime de activitate.
Se va continua actiunea de implicare a scolii in programe de dotare privind:
- aparatura didactica;
- materiale sportive;
- fond de carte.
Termen:permanent
Raspunde:Directorul scolii
2Ridicarea calitatii procesului instructiv-educativ
1.Personalul didactic isi va intocmi planificarea pe semestrul II.
2. Va inainta conducerii scolii orarul propriu.
3.Toate cadrele didactice sa fie pregatite pentru lectie. Sa se intocmeasca proiecte didactice de catre cadrele didactice necalificate si calificate fara definitivat. Tot personalul didactic sa-si intocmeasca schita de proiect didactic in perioada de recapitulare
In predare sa fie folosite metode activ- participative, cu accent pe dezvoltarea gandirii, lectiile sa fie atractive, sistematizate, esentializate,folosirea programului AEL. S-a intocmit planificarea lectiilor AEL pe semestrul II.
Comisia de evaluare a calitatii in invatamant va intocmi rapoarte de monitorizare interna.Se va intemeia un punct de informare privind asigurarea calitatii.

Termen:permanent
Raspund:Directorul scolii
Coord.comisiei de asigurare
si evaluare a calitatii in invatamant
Toate cadrele didactice

Termen:permanent
Raspund: Directorul scolii
Resp.A.E.L. prof. Chetran Elena

Raspund: -membrii comisiei -directorul scolii

3Legatura scolii cu familia
Se vor sustine lectoratele cu parintii si intocmirea proceselor verbale.
Sa se faca vizite la domiciliul elevilor care nu frecventeaza scoala, instiintarea parintilor si a altor factori educationali.
Raspund:invatatorii, profesorii diriginti,
consilierul educativ, directorul scolii.
Raspund:cadrele didactice
Termen: martie 2010
Raspund:Directorul scolii
Resp.com.met. a prof. diriginti
Invatatorii,dirigintii,profesorii
4Pregatirea suplimentara a elevilor
Sa se respecte graficul de pregatire pentru elevii din clasele a VIII -a care vor sustine evaluarea nationala.
Se va intocmi un program special in zilele in care se sustine evaluarea nationala.
Sambata 08.00-10.00- Limba romana, 10.00-12.00 – Matematica.
Cadrele didactice care au elevi corigenti vor intocmi programe de pregatire suplimentara a elevilor si inainta conducerii scolii.
Termen:permanent
Raspund:Directorul scolii,
consilierul educativ
Prof. de specialitate:romana,
matem.,istorie,geografie
5Pregatirea elevilor la concursurile scolare
Cadrele didactice sa pregateasca elevii pentru a participa la olimpiadele scolare.
Notarea ritmica a elevilor-minim 2 note
Termen:data fazei locale,judetene,nationale
Raspund:Directorul scolii
Cadrele didactice
Resp.com.met. a prof. diriginti
Termen:permanent
Raspund:Directorul scolii
Invatatorii, prof. de specialitate
6Activitate metodica si de perfectionare
Fiecare cadru didactic sa aiba mapa de portofoliu care sa cuprinda:
-programe
-planificari
-teste
-evaluari initiale
-rezultate concursuri
-materiale didactice pe disciplina respectiva
-fise, etc.

Responsabilii comisiilor metodice sa intocmeasca rapoarte scrise pe care le va inainta conducerii scolii, cu privire la desfasurarea activitatii comisiilor metodice, pe semestrul I.
Termen:permanent
Raspund:Directorul scolii
Resp. comisiilor metodice
Termen: 15 martie 2010
Raspund: resp. comisiilor metodice
7Scolarizarea si frecventa elevilor
Educatoarele sa inainteze recensamantul copiilor de 0-6 ani, tabele nominale cu elevii care vor intra in clasa I, an scolar 2010-2011.
Se va analiza situatia frecventei scolare cls.I-X.
Se vor instiinta parintii prin adrese;
Se vor face sedinte cu parintii
Termen:martie 2010
Raspund:educatoarele, dirigintii, directorul scolii
8Activitatea de consiliere si orientare
Lectiile de dirigentie sa se sustina corespunzator. Se va avea in vedere:
-Proiectarea anuala
-Tematica si planificarea sedintelor cu parintii.
Obligatoriu se va dezbate tema:,,Traficul de finite umane’’ la clasele a VIII-a, a X-a. Temele sa fie alese in functie de varsta elevilor.
-Caracterizarea clasei la inceput si sfarsit de an scolar.
-Metode didactice utilizate la ora de dirigentie.
-Perceptia elevilor si parintilor cu privire la activitatea orelor de dirigentie.
-Colaborarea profesorilor cu familia.
-Consilierea privind orientarea scolara si profesionala a elevilor si parintilor clasei a VIII-a si clasei a-X-a SAM.
- Se vor sustine sedintele cu parintii in semestrul II.
-Legea 272 obliga parintii plecati in strainatate sa aiba o hartie judecatoreasca de unde sa rezulte autoritatea tutelara a copiilor(bunicii raspunzatori), in caz contrar trebuie anuntata Protectia copilului.
-Fiecare diriginte va efectua exercitii de alarmare- evacuare in caz de situatii de urgenta (incendii, cutremure etc.) Activitate cuprinsa si in fisa postului.
Termen:permanent
Raspund:Directorul scolii
Resp. comisiilor metodice, invat., prof.diriginti
9Inbunatatirea propagandei vizuale
Personalul didactic sa se preocupe de inbunatatirea propagandei vizuale din scoala
Termen: permanent.
Raspund: directorul scolii
Resp. com. met. a dirig.
10Securitatea elevilor si a scolii
Cadrele didactice, profesorii de serviciu sa asigure starea disciplinara in scoala, securitatea documentelor scolare, securitatea elevului si a scolii(Legea35/2007) ecusoane, uniforme, pentru care vor raspunde.
Prin comasarea Scolii nr. 2 cu Scoala nr. 1 se impune saptamanal prelucrarea regurilor de circulatie pentru anotimpul primavara-vara sub semnatura de luare la cunostiinta a elevilor.
Se impun masuri sporite pentru organizarea disciplinei scolare.
Termen:permanent
Raspund:invatatorii,
profesorii de serviciu, directorul
resp.com.met. a dirigintilor, secretara scolii.
11Indrumare si control
a) Se vor face asistente la ore, controlul documentelor scolare, participarea la activitatile metodice din scoala.
b) Personalul didactic sa completeze Registrele de evidenta si inscriere a elevilor, registrele matricole, sa semneze condica la zi. Pentru invoiri, concedii de odihna cu plata, fara plata sa depuna cereri.
Termen:permanent
Raspund:invatatorii,profesorii,
secretara scolii
DIRECTOR COORDONATOR,
PROF.CORNEL IONEL MORARU

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu